صفحه اصلي > اخبار نهاد 
اخبار > مراسم جشن جدید الورد ها مرکز شیراز
 


 

    سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨                       

                        .:                           

مراسم جشن جدید الورد ها مرکز شیراز

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور فارس نیز در این مراسم در مورد برنامه ها و اهمیت دانشگاه و دانشجو صحبت کردند و برنامه های فرهنگی پیش رو نهاد رهبری را بیان کردند.

 

 

 

فایل ضمیمه:

 

 

 


خروج