صفحه اصلي > اخبار نهاد 
اخبار > برگزاری دوره مطالعاتی شهید مطهری
 


 

    دوشنبه ٤ آذر ١٣٩٨                       

                        .:                           

برگزاری دوره مطالعاتی شهید مطهری

دوره مطالعاتی شهید مطهری در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار گردید. در این دوره از سیر مطالعاتی آسان به سخت استفاده شده و با کتاب آزادی معنوی شروع شده است. هم اکنون این دوره در حال برگزاری میباشد.

 

 

دوره مطالعاتی شهید مطهری در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار گردید.
در این دوره از سیر مطالعاتی آسان به سخت استفاده شده و با کتاب آزادی معنوی  شروع شده است.
هم اکنون این دوره در حال برگزاری میباشد. 

 

فایل ضمیمه:

 

 

 


خروج