صفحه اصلي > اخباردانشگاه 
اخبار > سنت حسنه اهداء خون در پیام نور فارس زنده شد
 


 

    دوشنبه ٨ بهمن ١٣٩٧                       

                        حضور کاروان سیار انتقال خون در پیام نور فارس:                           

سنت حسنه اهداء خون در پیام نور فارس زنده شد

با حضور کاروان سیار انتقال خون در پیام نور فارس، سنت حسنه اهداء خون در پیام نور فارس زنده شد.

 

 

استقبال مسئول نهاد رهبری (حاج آقا ثابت) و کارمندان ستاد استان پیام نور فارس از سنت حسنه اهداء خون.

 

فایل ضمیمه:

 

 

 


خروج